TP.HCM thành lập trung tâm kiểm soát bệnh tật

Trên cơ sở sát nhập 7 trung tâm khác, TP.HCM đã thành lập trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố (CDC), trung tâm có chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn về phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm.

Trung tâm Tin tức