TP.HCM tập trung ngăn chặn "Tín dụng đen"

"Tín dụng đen" gia tăng trong thời gian qua đã gây ra nhiều hệ lụy xấu, ảnh hưởng đến trật tự xã hội trên địa bàn TP.HCM. Do đó, ngăn chặn các loại tội phạm liên quan đến "tín dụng đen" sẽ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của TP trong năm nay.

Trung tâm Tin tức