TP.HCM tập trung hoàn tất công tác kiểm phiếu bầu cử

Công tác kiểm phiếu được tiến hành khẩn trương trong đêm 23/5, ngay sau khi kết thúc giờ bầu cử. Đến sáng ngày 24/5, công tác kiểm phiếu đã cơ bản hoàn tất.

Nguồn: Trung tâm Tin tức