TP.HCM: Tăng cường giám sát quỹ tín dụng nhân dân

UBND TP.HCM vừa yêu cầu Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh TP.HCM tăng cường giám sát, hỗ trợ Quỹ Tín dụng nhân dân cơ cấu lại hệ thống gắn với xử lý nợ xấu, nhằm chấn chỉnh, củng cố hệ thống Quỹ này trên địa bàn thành phố.

Trung tâm Tin tức