TP.HCM tăng cường áp dụng đấu thầu qua mạng

UBND TP.HCM vừa yêu cầu các đơn vị tăng cường việc áp dụng đấu thầu qua mạng đối với các gói thầu đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh.

UBND TP.HCM vừa yêu cầu các đơn vị tăng cường việc áp dụng đấu thầu qua mạng đối với các gói thầu đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh, đảm bảo đạt chỉ tiêu theo quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Quy định nêu rõ: việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm phải bảo đảm tổng số lượng các gói thầu đạt tối thiểu 60% số lượng gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh và tổng giá trị gói thầu đạt tối thiểu 25% tổng giá trị các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh.

Hàng quý, các đơn vị phải gửi báo cáo đấu thầu qua mạng cho Sở Kế hoạch và Đầu tư. Đối với các đơn vị không gửi báo cáo, không đạt tỷ lệ đấu thầu qua mạng theo quy định, Thủ trưởng đơn vị sẽ không được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

UBND TP cũng vừa ban hành Quy định về tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn TP.

Quy định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2020, nhằm cụ thể hóa đối tượng, phương thức, chỉ số, nội dung đánh giá việc giải quyết TTHC và việc tổ chức đánh giá, chấm điểm, công khai và xử lý kết quả đánh giá việc giải quyết TTHC.

Lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan, đơn vị.

Kết quả đánh giá là một trong những tiêu chuẩn để xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, đơn vị trong hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ TTHC; xác định trách nhiệm của cá nhân, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ TTHC. Kết quả đánh giá cũng là ưu tiên để xét việc đề bạt, bổ nhiệm, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và xem xét khen thưởng, xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

Sỹ Thành
Ca sĩ bí ẩn - Mùa 5 - Tập 26

Ca sĩ bí ẩn - Mùa 5 - Tập 26

Hồ Bích Trâm vô tình gặp ngươi chơi trùng tên
Góc nhỏ kỳ diệu - Tập 12

Góc nhỏ kỳ diệu - Tập 12

Tranh hoa sen từ vỏ quýt