TP.HCM tạm dừng kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học 2021 - 2022

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đề nghị thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tạm dừng kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2021 - 2022.

Nguồn: Trung tâm Tin tức