TP.HCM: Tái tạo nguyên liệu vận hành xe điện và phân bón từ rác thải hữu cơ

Tại TP.HCM, mỗi ngày có hơn 8.000 tấn rác thải hữu cơ phải xử lý. Đó là động lực cho ra đời công trình xử lý rác thải, tái tạo năng lượng có tên 6R.

Trung tâm Tin tức
Xem thêm
Chiếc xe xanh