TP.HCM: Sử dụng lòng đường để tổ chức đỗ xe có thu phí

UBND các quận 1, 5, 10 cần tổ chức tuyên truyền các quy định về hoạt động thu phí sử dụng lòng đường để đỗ xe cho người điều khiển phương tiện, tổ chức, cá nhân tại khu vực; tăng cường tuần tra, xử lý các vi phạm; cử đầu mối quản lý bãi đỗ chung..

UBND TP.HCM đã giao Sở Giao thông vận tải tổ chức họp định kỳ hàng tháng với các cơ quan, đơn vị có liên quan để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 16/3/2018 của HĐND TP về việc ban hành mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô trên địa bàn TP; tổ chức tập huấn về sử dụng, vận hành trang thiết bị thu phí; phổ biến thông tin các điểm được cấp có thẩm quyền chấp thuận sử dụng lòng đường để tổ chức đỗ xe có thu phí; tăng cường tuyên truyền và cung cấp thông tin về công tác tổ chức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe; xử lý vi phạm hành chính đối với chủ phương tiện vi phạm các quy định về giao thông đường bộ…

Sở Tài chính sẽ triển khai kế hoạch tổ chức đấu thầu chọn công nghệ áp dụng thu phí trong tháng 8/2018, đảm bảo hoàn thành kế hoạch chọn nhà đầu tư trong tháng 1/2019; hướng dẫn sử dụng mẫu phiếu thu hoặc biên lai điện tử dành cho chủ phương tiện thanh toán qua ứng dụng.

UBND các quận 1, 5, 10 cần tổ chức tuyên truyền các quy định về hoạt động thu phí sử dụng lòng đường để đỗ xe cho người điều khiển phương tiện, tổ chức, cá nhân tại khu vực; tăng cường tuần tra, xử lý các vi phạm; cử đầu mối quản lý bãi đỗ chung để thống nhất về nhân sự cũng như công tác vận hành, khai thác, quản lý và thu phí tại các điểm đỗ xe; yêu cầu cộng tác viên phải có thái độ, tác phong hòa nhã, hướng dẫn người điều khiến phương tiện đỗ xe vào đúng vị trí quy định, các thao tác liên quan cần thiết cho việc sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô có thu phí.
Sỹ Thành