TP.HCM: Sơ kết công tác đoàn sáu tháng đầu năm 2019

Từ đầu năm đến nay, công tác giáo dục đã được các cấp bộ đoàn đầu tư đổi mới, sáng tạo về hình thức tổ chức gắn với đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua các sản phẩm trực quan sinh động.

Trung tâm Tin tức