TP.HCM sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

Sáng 13/4, Ban chỉ đạo cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" TP.HCM đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện.

Trung tâm Tin tức