TP.HCM sáp nhập phường, quận - Người dân không mất tiền chuyển đổi giấy tờ

Theo đề án Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tại TP.HCM giai đoạn 2019-2021, sẽ có ba quận và 19 phường thuộc diện sáp nhập.

Trung tâm Tin tức