TP.HCM sáng tạo trong tuyên truyền lưu động năm 2018

Trung tâm Văn hóa 24 quận huyện đã phối hợp với các cơ quan văn hóa thành phố tổ chức tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới và đô thị thông minh qua các hình thức nghệ thuật sáng tạo.

Trung tâm Tin tức