TP.HCM: Rà soát công tác chi hỗ trợ người dân

TP.HCM đang tiến hành rà soát công tác chi hỗ trợ cho người dân kết hợp với thanh, kiểm tra về việc thực hiện các chính sách liên quan đến công tác phòng, chống dịch.

Trung tâm Tin tức