TP.HCM ra mắt bản đồ COVID-19

Ngày 7/6, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM ra mắt "Bản đồ hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19" - giúp người dân có thể tìm kiếm, phát hiện các vấn đề liên quan đến dịch COVID-19 xung quanh mình hoặc tại một vị trí bất kỳ trên địa bàn TP.

Nguồn: Trung tâm Tin tức