TP.HCM quyết tâm giải ngân hơn 90% kế hoạch đầu tư công năm 2019

Với tầm vóc là một trung tâm kinh tế tài chính của Việt Nam, tập trung gần 10 triệu dân và đóng góp 1/3 GDP cho đất nước, TP.HCM luôn phải đối mặt với sức ép phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, kinh tế và xã hội.

Trung tâm Tin tức