TP.HCM: Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 nhận được hơn 2.143 tỉ đồng

Tính đến nay, UB MTTQ VN TP.HCM - Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 thành phố đã vận động và tiếp nhận ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 với tổng trị giá là hơn 2.143 tỉ đồng.

Nguồn: Trung tâm Tin tức