TP.HCM phát triển sản xuất cá giống phục vụ nuôi trồng thủy sản

Năm 2018, TP.HCM đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, xây dựng những vùng sản xuất hàng hóa tập trung và chuyên canh, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới.

Trung tâm Tin tức
Xem thêm