TP.HCM: Phát triển nuôi tôm theo hướng an toàn sinh học

Quy trình nuôi tôm hiện nay ở TP.HCM sẽ hướng tới kỹ thuật nuôi và tiêu thụ sản phẩm tôm đạt tiêu chuẩn của Hội đồng quản lý nuôi trồng thủy sản quốc tế.

Trung tâm Tin tức