TP.HCM phát triển giống bò thịt

Chương trình phát triển giống bò thịt là một trong những hướng đi trọng tâm của ngành nông nghiệp TP.HCM, trong việc chuyển đổi sang nền nông nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ cao.

Trung tâm Tin tức