TP.HCM phát triển du lịch thông minh

Phát triển du lịch thông minh gắn với xây dựng đô thị thông minh là mục tiêu của TP.HCM được đưa ra tại hội thảo quốc tế diễn ra sáng qua (7/9).

Trung tâm Tin tức