TP.HCM nỗ lực chăm lo an sinh cho người dân

Tính đến nay, TP.HCM đã chi hai đợt trợ cấp với gần 6.500 tỉ đồng, trong đó 1.400 tỉ đồng từ xã hội hóa, còn lại là ngân sách TP. Sau ngày 15/9, TP.HCM sẽ triển khai gói hỗ trợ đợt ba với 750.000/người/tháng.

Nguồn: Trung tâm Tin tức