TP.HCM: Nỗ lực cải thiện hình ảnh xe buýt

Năm 2017, khối lượng vận tải hành khách bằng xe buýt ước đạt hơn 306 triệu lượt hành khách, tuy nhiên, đối tượng tiềm năng lâu dài lại giảm.

Trung tâm Tin tức