TP.HCM nỗ lực cải tạo, nâng cấp diện mạo đô thị

TP.HCM là đô thị đặc biệt với những công trình hiện đại, tốc độ phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, vẫn còn những khu vực chưa khang trang. Thành phố sẽ quyết tâm cải tạo nâng cấp những khu vực này, để nâng cao chất lượng sống của người dân.

Trung tâm Tin tức