TP.HCM: Những đóng góp thầm lặng của công nhân vệ sinh môi trường trong phòng chống dịch COVID-19

Trong cuộc chiến chống COVID-19, những công nhân môi trường với nhiệm vụ vận chuyển rác thải y tế ít được biết đến nhưng lại đóng một vai trò không nhỏ để ngăn chặn các nguy cơ lây nhiễm COVID-19.

Nguồn: Trung tâm Tin tức