TP.HCM: Nhiều phường, quận làm ngoài giờ nhằm phục vụ người dân tốt hơn

Từ đầu tháng 6 đến nay, nhiều phường - quận trên địa bàn thành phố đã tổ chức làm thêm ngoài giờ hành chính, bước đầu nhận được nhiều phản hồi tích cực của người dân.

Trung tâm Tin tức