TP.HCM: Nhiều hoạt động sôi nổi trong tháng thanh niên 2021

Với chủ đề "Tự hào truyền thống Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh", Tháng thanh niên năm 2021 của tuổi trẻ TP.HCM diễn ra từ ngày 28/2 đến ngày 31/3, với nhiều phần việc ý nghĩa.

Trung tâm Tin tức