TP.HCM: Mỗi thầy cô là một tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo cho học sinh noi theo

Đổi mới, tích cực, sáng tạo, năng động, mạnh dạn thí điểm nhiều giải pháp đột phá nhằm nâng cao hiệu suất, chất lượng giáo dục là những kết quả nổi bật mà Ngành Giáo dục - Đào tạo TP.HCM đạt được trong năm học 2017 - 2018.

Trung tâm Tin tức