TP.HCM lùi thời gian thu phí cảng biển đến 1/10/2021: Sự đồng hành thiết thực với doanh nghiệp

HĐND TP.HCM đã chấp nhận thời gian thu phí cảng biển bắt đầu từ ngày 1/10/2021, tức lùi ba tháng so với dự kiến.

Nguồn: Trung tâm Tin tức