TP.HCM: Lớp học miễn phí kỹ năng an toàn khi đến vùng lũ

Những ngày qua có rất nhiều đoàn cứu trợ, thiện nguyện gặp nạn trong quá trình đi hỗ trợ người dân miền Trung, trước tình hình này, một lớp học miễn phí về kỹ năng an toàn khi đến vùng lũ đã được tổ chức tại TP.HCM.

Trung tâm Tin tức