TP.HCM: Lan tỏa phong trào tiết kiệm điện

Thời gian qua, Tổng Công ty Điện lực TP.HCM đã triển khai, thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao ý thức, trang bị kỹ năng sử dụng điện cùng các thiết bị điện an toàn, hiệu quả cho nhân dân.

Trung tâm Tin tức