TP.HCM: Kiến nghị bảo tồn một phần cầu đường Bình Lợi

UBND TP.HCM vừa kiến nghị Bộ Giao thông vận tải chấp thuận phương án bảo tồn nguyên trạng một phần cầu đường sắt Bình Lợi.

Cụ thể, bảo tồn nguyên trạng 2 nhịp cầu (trong đó có 1 nhịp quay) và 1 tháp canh phía quận Thủ Đức nhằm lưu giữ lại dấu tích của cầu đường sắt Bình Lợi gắn với không gian sông nước để phục vụ cho việc tìm hiểu nghiên cứu khoa học về ngành đường sắt và phát triển ngành du lịch.

Đối với các kết cấu cầu Bình Lợi đề nghị bảo tồn, TP sẽ bố trí nguồn kinh phí thực hiện công tác bảo tồn và phân cấp cho cơ quan, đơn vị có chức năng thực hiện việc quản lý, duy tu, bảo dưỡng, vận hành khai thác.

Bộ Giao thông Vận tải cần bàn giao lại cho TP quản lý phạm vi khu vực cầu đường sắt Bình Lợi cũ (phía bờ quận Bình Thạnh) sau khi hoàn thành tháo dỡ công trình để nghiên cứu xây dựng bến thủy nội địa phục vụ vận tải hành khách và du lịch đường thủy kết hợp cấp cứu bằng đường thủy. 

Trước mắt, trong thời gian chờ phân cấp cho đơn vị chức năng thực hiện quản lý, Sở Giao thông vận tải sẽ làm đầu mối, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải thực hiện đầy đủ các thủ tục để tiếp nhận quản lý các hạng mục bảo tồn cầu đường sắt Bình Lợi nói trên.

Về quản lý, khai thác các hạng mục bảo tồn cầu đường sắt Bình Lợi, Sở Giao thông Vận tải TP.HCM cũng kiến nghị UBND TP giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, xem xét xếp hạng, đề nghị xếp hạng di tích đối với các hạng mục bảo tồn; phân cấp cho cơ quan, đơn vị có chức năng thực hiện việc quan lý, duy tu, bảo dưỡng, vận hành khai thác đối với các hạng mục bảo tồn của cầu đường sắt Bình Lợi theo quy định.

Cầu Bình Lợi là cầu đường sắt vượt sông Sài Gòn được đưa vào sử dụng năm 1902, chiều dài 276m, gồm 6 nhịp với độ tĩnh không thông thuyền thấp nên có nhịp quay (không còn hoạt động) ở phía bờ quận Thủ Đức cho tàu thuyền qua lại.

Sỹ Thành