TP.HCM: Khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo

UBND TP đã giao Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu việc tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp và Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn TP

Nhằm khuyến khích, đẩy mạnh và hình thành phong trào khởi nghiệp sáng tạo, UBND TP đã giao Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu việc tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp và Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn TP; đồng thời đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo ở giai đoạn hoàn thiện sản phẩm và tìm kiếm thị trường ra hoạt động ở nước ngoài, cơ chế, chính sách tiếp nhận các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo vào TP cũng như cơ chế chính sách chọn lọc và hỗ trợ có mức độ cho người nước ngoài khởi nghiệp sáng tạo ở TP.


Sở cũng sẽ tham mưu các chương trình đào tạo khởi nghiệp phù hợp để triển khai thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp ngay trong các trường phổ thông trung học, góp phần hình thành nền kinh tế tri thức; xây dựng chương trình đào tạo khởi nghiệp phù hợp cho những người đã tốt nghiệp đại học hoặc đã có việc làm; Kế hoạch đào tạo các giảng viên chính trong năm 2018; chương trình đào tạo bổ sung để nâng cao năng lực chuyên môn cho các doanh nghiệp đã khởi nghiệp nhưng gặp khó khăn ở một số lĩnh vực; chương trình hợp tác giữa TP với hệ thống các trường đại học trên địa bàn TP.

Các cơ quan liên quan được giao tham mưu việc xây dựng Trung tâm mô phỏng và dự báo kinh tế - xã hội TP; tham mưu tổ chức thi tuyển quốc tế về thiết kế Khu đô thị sáng tạo trong tháng 4/2018, đảm bảo khu này trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học, trung tâm khởi nghiệp sáng tạo, trung tâm tài chính, trung tâm thu hút đầu tư trong và ngoài nước…

* Ngoài ra, UBND TP cũng đã yêu cầu UBND quận Tân Bình trong năm 2018, phấn đấu phát triển 4.690 doanh nghiệp; triển khai thực hiện 7 chương trình đột phá của TP, Đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn TP giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2025 và Đề án “Xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025”; thực hiện tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa và chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn…
Sỹ Thành