TP.HCM khuyến khích bán hàng đăng ký trước, hàng đồng giá

Sở Công thương TP.HCM khuyến khích các quận huyện triển khai các phương án đảm bảo nguồn hàng hóa thiết yếu cho người dân bằng các giải pháp như: tăng cường các điểm bán hàng lưu động, bán hàng đăng ký trước và hàng đồng giá.

Nguồn: Trung tâm Tin tức