TP.HCM không tổ chức thăm bệnh để tránh lây nhiễm COVID-19

Tại TP.HCM, Sở Y tế đã ra khuyến cáo đề nghị các bệnh viện: "Không tổ chức hoạt động người nhà thăm bệnh". Khuyến cáo được đưa ra trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại các địa điểm dễ lây nhiễm chéo, nhất là các bệnh viện.

Trung tâm Tin tức