TP.HCM: Khởi động chiến dịch Giờ Trái Đất 2018

Chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2018 đã chính thức được khởi động tại TP.HCM với thông điệp: "Connect To Earth - Kết nối với Trái Đất". Đây cũng là chủ đề chung của Giờ Trái Đất thế giới.

Trung tâm Tin tức