TP.HCM: Kêu gọi người dân hỗ trợ cung cấp thông tin vi phạm giao thông

Trong khi chờ đợi cơ quan chức năng hoàn thiện khung pháp lý để việc xử phạt qua camera đạt hiệu quả hơn, phòng PC 08 Công an TP.HCM khẳng định vẫn tiếp tục áp dụng việc tăng cường xử phạt nguội, nâng cao ý thức tham gia giao thông của người dân.

Trung tâm Tin tức