TP.HCM kết hợp chặt chẽ với Quỹ Nhi đồng UNICEF

TP.HCM luôn quan tâm đến các vấn đề về trẻ em, là thành phố tiên phong thực hiện hành động vì trẻ em để có thể nhân rộng ở các tỉnh thành trên cả nước.

Trung tâm Tin tức