TP.HCM hưởng ứng Giờ Trái đất 2018

Sự kiện "Kỷ niệm 10 năm Giờ Trái đất Việt Nam - Chung tay tắt điện toàn cầu" đã diễn ra tại Nhà văn hóa Thanh niên (TP.HCM) thu hút hơn 1.000 người tham gia nhằm tuyên truyền nâng cao ý thức trong việc bảo vệ môi trường.

Trung tâm Tin tức