TP.HCM hướng đến xây dựng khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông

Trong ba chương trình đột phá phát triển TP.HCM giai đoạn 2020 - 2025, đề án Hình thành và phát triển Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông thành phố nhận được sự ủng hộ và quan tâm của những đơn vị liên quan.

Trung tâm Tin tức