TP.HCM họp về tiến độ triển khai công tác bồi thường, hỗ tợ tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật của dự án Metro

Tổng vốn đầu tư dự án metro số 2, tuyến Bến Thành - Tham Lương sau điều chỉnh dự kiến khoảng 2.09 tỉ USD, tương đương khoảng 47.890 tỉ đồng. Tổng số hộ dân và đơn vị bị ảnh hưởng là 602 với tổng diện tích thu hồi là hơn 251.000m2 đất.

Trung tâm Tin tức