TP.HCM họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19

Vào chiếu qua, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM đã tổ chức họp giao ban trực tuyến về tình hình dịch bệnh diễn ra trên địa bàn

Trung tâm Tin tức