TP.HCM: Hỗ trợ vốn ưu đãi cho các cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ sau dịch

Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ do cá nhân, nhóm cá nhân hoặc hộ gia đình làm chủ, nếu được tạo điều kiện từ ngay bây giờ thì khả năng phục hồi kinh tế sẽ cao hơn.

Trung tâm Tin tức