TP.HCM: Hỗ trợ người dân tiếp cận đợt hỗ trợ thứ 3

Tính đến thời điểm hiện tại, nhiều phường tại TP.HCM vẫn chưa chi xong tiền hỗ trợ COVID-19 đợt 3. Các phường đang phấn đấu hoàn tất 100% vào ngày 31/10 tới đây và khắc phục các bất cập đang tồn tại.

Nguồn: Trung tâm Tin tức