TP.HCM hỗ trợ người dân mua nhà ở xã hội

TP.HCM vừa yêu cầu Sở Xây dựng cung cấp danh sách các dự án đầu tư - xây dựng nhà ở xã hội triển khai trong giai đoạn 2018-2019 và những năm tiếp theo để phổ biến công khai đến các đối tượng được thụ hưởng.

Trung tâm Tin tức