TP.HCM: Hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục khó khăn, sớm ổn định sản xuất kinh doanh

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhanh chóng khắc phục khó khăn, sớm ổn định sản xuất kinh doanh trong mùa dịch SARS-CoV-2, UBND TP.HCM sẽ triển khai thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm từ nay đến hết năm 2020.

Theo đó, TP sẽ hỗ trợ doanh nghiệp duy trì sản xuất kinh doanh trong điều kiện đảm bảo an toàn; hỗ trợ giảm chi phí sản xuất kinh doanh cho doanh nghiêp (đang sản xuất, tạm ngừng sản xuất) và chi phí sinh hoạt cho người dân như chi phí điện, nước, chính sách về thuế, chính sách về tiền thuê đất, bảo hiểm xã hội, cải cách thủ tục hành chính, chăm lo đời sống cho người lao động.

TP cũng sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ phục vụ sản xuất kinh doanh; hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh sau dịch SARS-CoV-2; rút ngắn thời gian xét duyệt hồ sơ vay vốn, nâng cao khả năng tiếp cận vốn vay ngân hàng; xây dựng Bộ tiêu chí hướng dẫn ưu tiên tiếp cận gói hỗ trợ tín dụng 285.000 tỷ đồng trong trường hợp Chính phủ cho phép TP tham gia triển khai thực hiện...

Chi thu nhập tăng thêm cho người làm việc tại các hội có tính chất đặc thù

UBND TP sẽ trình HĐND TP xem xét, thông qua việc chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND cho cán bộ, công chức, viên chức được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển đến làm việc tại các hội có tính chất đặc thù và Hội Chữ thập đỏ quận - huyện với mức hưởng theo hệ số như cán bộ, công chức, viên chức.

Đối với người được tuyển dụng vào làm việc theo chỉ tiêu biên chế được giao tại các hội nói trên, TP sẽ có chính sách chi thu nhập tăng thêm phù hợp và cơ chế, nguồn kinh phí chi thu nhập tăng thêm thực hiện tương tự như đối tượng là người được tuyển dụng vào làm việc theo chế độ hợp đồng quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP.

Sỹ Thành