TP.HCM: Hỗ trợ chính sách thuế giúp doanh nghiệp vượt khó bởi dịch bệnh

Dù dịch COVID-19 hiện được kiểm soát phần nào, nhưng đây vẫn là giai đoạn phục hồi của các doanh nghiệp. Các gói hỗ trợ chính sách thuế, phí được triển khai ngay từ những tháng đầu năm này sẽ là trợ lực lớn để vực dậy hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trung tâm Tin tức