TP.HCM hỗ trợ 100% học phí học kỳ I cho học sinh

UBND TP.HCM đã có văn bản gửi các sở, ban ngành trên địa bàn Thành phố, chấp thuận chủ trương xây dựng cơ chế hỗ trợ 100% học phí học kỳ I năm học 2021 - 2022.

Nguồn: Trung tâm Tin tức