TP.HCM: Hiệu quả từ việc ngầm hóa lưới điện kết hợp ngầm hóa thông tin

Đến nay sau 10 năm, Tổng Công ty Điện lực TP.HCM đã phối hợp cùng các chủ đầu tư cáp viễn thông hoàn thành 240 dự án ngầm hóa tại 195 tuyến đường với tổng khối lượng hơn 1.000km lưới điện trung thế và hơn 1.700km lưới điện hạ thế.

Trung tâm Tin tức