TP.HCM: GRDP 6 tháng đầu năm 2019 tăng hơn 7,8%

Dự toán thu ngân sách Nhà nước của TP.HCM cao gấp 1,1 lần tổng số dự toán thu của bốn thành phố trực thuộc Trung ương còn lại. Kết quả thu đạt được thời gian qua thấp so với kế hoạch, do nhiều nguồn thu có mức tăng thấp nhất trong ba năm qua.

Trung tâm Tin tức