TPHCM: Giáo dục thay đổi thói quen phân loại rác từ gốc

Việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường tại TP.HCM còn hướng đến một đối tượng đặc biệt. Đó là các em học sinh. Giáo dục ý thức và hình thành thói quen phân loại rác cho các em là cách làm lâu dài để tác động ngay từ gốc.

Trung tâm Tin tức